Annebeth Roor-Wubs: Laat SFDR álle impact meten

impact

De SFDR moet informatie verbeteren over de impact van financiële producten die duurzaamheid promoten of beogen. Waarom niet ook over de impact van alle andere financiële producten (art. 6)?

Een terugblik op het tweede kwartaal van 2023

tweede kwartaal 2023 rapportage

Zoals wij al aankondigden in de rapportage over het tweede kwartaal zullen wij in deze rapportage aandacht besteden aan de SFDR. Deze Europese regelgeving is erop gericht om financiële instellingen transparant te laten zijn over hun duurzame bedoelingen.

Wat is duurzamer? Het versturen van een rapportage per post of digitaal?

post of digitaal

Fair Capital Partners selecteert duurzame beleggingen voor de portefeuille van haar klanten. Zo krijgt vermogen een positieve impact op de wereld, door te investeren in verandering die goed is voor mens, dier en natuur. Maar wanneer zijn beleggingen duurzaam? En wanneer is er sprake van greenwashing?

Duurzaam beleggen of greenwashing: zo ziet u het verschil

greenwashing

Fair Capital Partners selecteert duurzame beleggingen voor de portefeuille van haar klanten. Zo krijgt vermogen een positieve impact op de wereld, door te investeren in verandering die goed is voor mens, dier en natuur. Maar wanneer zijn beleggingen duurzaam? En wanneer is er sprake van greenwashing?

Een terugblik op het eerste kwartaal van 2023

eerste kwartaal 2023

De duurzame uitdagingen die momenteel voor ons liggen zijn zo mogelijk nog urgenter dan in 2022. In ons land gaat dit vooral om de discussie over de stikstofproblematiek en de politieke implicaties daarvan na de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dit is een van de grote problemen in Nederland die snel moeten worden opgelost. Daarvoor is creatieve politieke samenwerking noodzakelijk. De Europese Unie zet Nederland onder grote druk om de stikstofproblematiek en andere milieukwesties met voortvarendheid aan te pakken.

Waarom divestment wél werkt

divestment

De afgelopen weken waren een bewogen tijd. De BBB won de verkiezingen op een spectaculaire manier en dat zorgde voor veel vragen omtrent thema’s zoals het stikstofbeleid. Daarnaast kwam het nieuwe IPCC-rapport beschikbaar en de ambitie om de opwarming van de aarde te beperken lijkt steeds meer een utopie. Tegelijkertijd verscheen KLM voor de rechtbank om te voorkomen dat Schiphol moest krimpen. Maar de roep om duurzaamheid groeit, vooral onder de jongere generaties.

Een terugblik op het vierde kwartaal van 2022

vierde kwartaal van 2022

Fair Capital Partners selecteert duurzame beleggingen voor de portefeuille van haar klanten. Zo krijgt vermogen een positieve impact op de wereld, door te investeren in verandering die goed is voor mens, dier en natuur. Maar wanneer zijn beleggingen duurzaam? En wanneer is er sprake van greenwashing?

Bomen planten: een terugblik op COP27

COP 27

De VN-klimaatconferentie (COP27). “Climate Implementation Summit” die in Sharm-el-Sheikh in Egypte werd gehouden, heeft, ondanks de blessuretijd, niet veel concreets opgeleverd. De conferentie liep anderhalve dag uit. Het was de 27e Conference of the Parties (COP27) in het kader van het Klimaatverdrag (UNFCCC). De doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celcius bleef overeind. De onderhandelingen liepen met name uit vanwege de discussies over het wereldwijde schadefonds. Rijke landen hebben in het verleden beloofd dat ze vanaf 2020 elk jaar 100 miljard dollar zouden investeren in arme landen, zodat deze landen zich kunnen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en hun uitstoot kunnen terugdringen. Dat doel is niet gehaald. Het was de bedoeling die financiering op deze laatste COP rond te krijgen.