Een belegger met een missie sinds 1990

Fair Capital Partners realiseert zich dat er een urgente noodzaak is om de economie wereldwijd fundamenteel te veranderen.
Daarom investeren we in bedrijven die bijdragen aan oplossingen, zoals herstel van biodiversiteit, klimaat en mensenrechten. 
Ons doel is een wereld waarin mens en natuur in evenwicht zijn. Een leefbare wereld voor toekomstige generaties.
Samen met ons klanten brengen we die wereld dichterbij. Daarvoor gebruiken we al onze kennis en ervaring en hebben we het lef om de meest duurzame keuzes te maken.
Doet u met ons mee?

Ons team

Vermogensbeheer

Alexander

Alexander Crommelin

Directeur en vermogensbeheerder

Mijn focus ligt bij particuliere klanten. Ik ben geïnteresseerd in wat mensen drijft, wat ze met hun geld willen realiseren. Ik help de klant een concreet doel te formuleren waarbij de balans tussen risico en rendement essentieel is. Op basis van die gegevens maken wij voor de klant een beleggingsplan. Als de klant daarmee akkoord gaat, vullen wij de portefeuille in op basis van dat plan en de duurzaamheidscriteria van ASN Bank. Als het om duurzaamheid gaat, doen we geen concessies. We lopen voorop en scherpen de criteria voortdurend aan. Bij Fair Capital Partners vermogensbeheer hechten wij aan een directe relatie met de klant zodat wij de klant altijd kunnen begeleiden bij het nemen van belangrijke financiële beslissingen.

Alexander Crommelin is als senior vermogensbeheerder geregistreerd bij het Dutch Securities Institute (DSI).

René Dioncre

Financieel Planner

Mensen helpen een leven te leiden waarin hun financiën ten dienste staan van hun wensen – daar doe ik het voor. Hun wensen ontdekken en tot vervulling laten komen, mogelijkheden benutten om de wereld mooier en beter te maken, vrij van onrust en onzekerheid, geeft mij energie. Ik besteed graag tijd aan het gesprek. Samen met onze klanten onderzoek ik binnen een financieel life planningstraject, op een prikkelende en persoonlijke manier hun drijfveren, doelen en wensen. Die liggen bij onze klanten vooral op duurzaam gebied. Rekening houdend met alle praktische zaken vertalen we dit in een concreet beleggingsplan dat, binnen duidelijke grenzen en bandbreedtes, mooi aansluit bij ons duurzame beleggingsbeleid. Het is een voorrecht om vanaf 2020 ook aan de portefeuilles invulling te geven. Bij verschillende werkgevers, door permanente educatie en nieuwe opleidingen maar vooral in en met de vele mooie klanttrajecten heb ik mijn ervaring kunnen uitbouwen. Niet alleen fiscaliteit, structuur, en risico, maar vooral ook het beslissingsproces, het hart en de dynamiek van geld interesseren mij enorm en op die terreinen draag ik graag mijn expertise bij. Een optimaal financieel en maximaal duurzaam rendement is zeker mogelijk!

Joos Grapperhaus

vermogensbeheerder

Eind 2018 heb ik mij aangesloten bij het team van Fair Capital Partners. De beleggingsstrategie en werkwijze zijn voor mij doorslaggevend geweest. Fair Capital Partners vermogensbeheer bouwt zelf de portefeuilles voor haar klanten op met losse regels, aandelen en obligaties, heel onverholen. Die portefeuilles bestaan uit aandelen van bedrijven en obligaties van landen die zijn toegelaten tot het duurzame universum van ASN Bank. De bedrijven en de landen zijn op hun duurzame merites streng beoordeeld, en zullen het op de langere termijn beter doen dan hun peers. Dit proces spreekt mij aan en ga met veel plezier vanuit mijn woonplaats Amsterdam met de hybride auto of elektrische brommer naar hartje Muiden, waar het kantoor pontificaal aan de historische haven ligt

jeroen

Jeroen Hartog

vermogensbeheerder

Duidelijk aan klanten uitleggen wat vermogensbeheer inhoudt. Daarop leg ik de nadruk bij een eerste contact. Het is belangrijk dat klanten zich realiseren waar ze aan beginnen als ze kiezen voor Fair Capital Partners vermogensbeheer: ze gaan beleggen. Ik leg uit welke rendementen daarbij in het verleden zijn behaald. Maar ook welke risico’s een rol spelen voor beleggers. Ik bespreek met klanten of ze die risico’s aankunnen. Een ander aandachtspunt is dat klanten het beheer van hun vermogen aan ons uit handen geven. Dat geeft rust, wat veel klanten prettig vinden. Maar realiseren ze zich voldoende dat ze dan zelf niet meer beslissen over hun beleggingsportefeuille? Als de klant hier positief over is en de mogelijkheden heeft, bekijk ik hoe we de portefeuille het beste voor hem of haar kunnen inrichten.

Jonas

Jonas Nieuwenhuys

analyst

De wereld van aandelen en obligaties is erg complex. Om goede keuzes te kunnen maken, moet er gedegen onderzoek worden gedaan en is grondige analyse van groot belang. Hierbij help ik het team door informatie te vergaren en ontwikkelingen in de markt te volgen. Het is als een kok die zijn ingrediënten zorgvuldig uitzoekt en een selectie maakt om tot een mooi gerecht te komen.

Jan Willem Nieuwenhuys

Oprichter

Van huis uit heb ik duurzaamheid meegekregen. Toen ik mijn eerste kind kreeg, vroeg ik me af: is dit de wereld die ik haar wil meegeven? Nee, natuurlijk niet. Ik had het vak van vermogensbeheerder op een traditionele wijze geleerd en wilde daar niet op die manier mee verder. Daarom richtte ik in 1990 Nieuwenhuys Brink Crommelin Duurzaam Vermogensbeheer op. Inmiddels is duurzaam beleggen zo succesvol dat er eigenlijk geen redenen zijn om het níet te doen. Mijn focus ligt op stichtingen en verenigingen. Ik wil de klanten het gevoel geven dat hun vermogen bijdraagt aan de wereld van morgen, terwijl er rendement wordt gecreëerd om de financiële doelstellingen te realiseren.

Jan Willem Nieuwenhuys is als senior vermogensbeheerder geregistreerd bij het Dutch Securities Institute (DSI).

JAN PETERSEN

ASSISTENT VERMOGENSBEHEER

Met 25 jaar ervaring als systeembeheerder/assistent controller zet ik mijn kennis en ervaring nu in als assistent vermogensbeheer bij Fair Capital Partners. Ik richt me op het verbeteren van de informatievoorziening, het administratief ondersteunen van de vermogensbeheerders en het ontwikkelen van handige tools, zodat ons team in staat is om de service naar u nog verder te optimaliseren.

ERNESTINE SCHIMMELPENNINCK

Directeur

De wereld is in transitie op meerdere fronten. Ik ervaar een urgentie voor bewust beleggen en investeren in een duurzame toekomst. En niet alleen vanuit risicomanagement maar juist ook om de kansen te benutten die deze duurzame toekomst biedt. Met klanten bespreek ik graag wat hun wensen zijn voor hun vermogen en welke mogelijkheden er zijn om daar invulling aan te geven op een impactvolle manier.

Asceline Groot

ASCELINE GROOT

COMMUNICATIE

We staan voor zo ontzettend veel maatschappelijke uitdagingen, dat de moed ons soms in de schoenen kan zakken. Daarom vind ik het belangrijk om ook aandacht te hebben voor wat er wel goed gaat. Daarom doe ik al jaren onderzoek naar - en schrijf over - duurzame trends en ontwikkelingen, innovaties en bijzondere initiatieven die de wereld mooier maken. En die kennis en ervaring zet ik in als communicatieadviseur bij Fair Capital Partners.

Impact Investing

Daan Laméris

Impact Investeerder

De wereld is in beweging. Veel startende ondernemers hebben duurzame of sociaal ideeën. Gelukkig zijn er veel missie-gedreven organisaties om die ondernemers via zogenaamde impact investeringen op weg te helpen. Als teammanager bij de maatschappelijke investeringsmaatschappij, DOEN Participaties, heb ik een toonaangevende portefeuille van impact investeringen gebouwd met zowel een maatschappelijk als financieel passend rendement. Ik zet deze ervaring graag in voor Fair Capital Partners.

Jasper

Jasper Snoek

Impact Investeerder

Twintig jaar geleden vroeg een bloemenkweker in Tanzania mijn hulp bij het aantrekken van financiering. Hij had nauwelijks oog voor zijn medewerkers en het milieu. Dat paste niet bij mij. Geld is in mijn ogen een middel om de wereld en de manier waarop we met elkaar omgaan beter te maken met een daarbij passend financieel rendement. Dat heb ik kunnen laten zien als financieel directeur van Stichting DOEN. Door schenkingen aan duizenden prachtige voorlopers die de wereld een stukje beter maken. Maar vooral met investeringen in meer dan honderd baanbrekende groene en sociale bedrijven en fondsen. Die investeringen waarmee maatschappelijk rendement wordt gemaakt in combinatie met een financieel rendement heten impact investeringen. Steeds meer stichtingen, verenigingen en vermogende families willen hun vermogen ook op die manier laten werken. Voor die klanten zet ik met veel plezier mijn kennis en kunde in.

Michelle

MICHELLE DE RIJK

Impact Investeerder

Na mijn studie Bedrijfskunde heb ik bij DOEN Participaties 10 jaar lang mogen investeren in bijzonder aansprekende groene en sociale bedrijven die de wereld mooier en schoner maken. Dat is op zo veel vlakken een verrijking geweest: het is broodnodig, het is leuk, spannend én het kan een mooi financieel rendement opleveren. Via Fair Capital Partners zet ik mijn kennis en ervaring met het groen inzetten van vermogen graag in voor anderen, terwijl we ondernemers steunen in het realiseren van hun duurzame missie. Samen impact kunnen maken op een verantwoorde manier is waar ik het voor doe.

Raad van commissarissen

Judith Brandsma

Lid Raad van Commissarissen

"Ik sluit mij aan als commissaris bij Fair Capital Partners omdat ze al jaren laten zien dat duurzaamheid als basis criterium voor de selectie van investeringen een goed financieel rendement niet uitsluit. Mens, milieu en economie (People, Planet & Profit) moeten in evenwicht zijn zodat we de aarde niet uitputten. Eigenlijk zouden alle beleggers een duurzame portefeuille moeten nastreven omdat we op die manier als investeerders tezamen maatschappelijke veranderingen teweeg kunnen brengen. Ik zie het als "put your money where your mouth is". Verder sluit ik mij bij Fair Capital Partners aan omdat ze naast duurzaam beleggen nu ook actief gaat investeren voor impact: deze investeringen hebben in de eerste plaats positieve maatschappelijke effecten tot doel. Financieel rendement is daarbij wel van belang, maar niet het belangrijkst. Ik zie dit als duurzaamheid 2.0. Het is uniek in Nederland dat deze vorm van beleggen nu ook aangeboden wordt aan relatief kleine beleggers. Ik wil als commissaris graag mijn steentje bijdragen aan het integreren van de duurzame en impact doelstellingen van Fair Capital Partners in al haar investeringsactiviteiten".

Mechtild van den Hombergh

voorzitter Raad van Commissarissen

“Door mij te verbinden aan Fair Capital Partners en onderdeel te mogen zijn van de Raad van Commissarissen van Fair Capital Partners maakt mij meer duurzaam. Want dat duurzaam zijn niet eenvoudig is, weet ik en ik ben dan ook maar een beetje op weg. Ik ben me bewust hoe zeer wij de aarde uitputten en hoe moeilijk het is om dat structureel en systematisch te veranderen. Of dat nu zoals in mijn geval bijvoorbeeld minder vliegen of geen vlees eten betekent of in ons aller geval we anders en minder moeten consumeren om de uitputtingsslag in elk geval te vertragen. Leiders en bedrijven zouden economisch gewin en korte termijn denken niet langer voorop moeten stellen. We weten het allemaal maar lijken als lemmingen ons van de rots af te moeten storten. Bij FCP wordt hier aan gewerkt via duurzaam vermogensbeheer en duurzaam investeren. Dat vind ik belangrijk”.

Karen Maas

lid Raad van Commissarissen

“Geld heeft een belangrijke sturende werking in de maatschappij. Daar waar het geld in wordt geïnvesteerd, dat is wat er wordt gecreëerd. Door te investeren in de goede dingen kunnen we de wereld een stukje mooier maken. Actief inzetten om negatieve impact te verminderen (‘doing no harm’) én om positieve impact te vergroten (‘do good’). Het strategisch vormgeven van zo een investeringsaanpak is niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk om een leefbare toekomstige wereld te creëren. Fair Capital Partners beheert uw geld met respect voor mens, dier en natuur, met oog voor de toekomst. Door een actief duurzaamheidsbeleid te voeren en te beleggen met impact. Als commissaris draag ik graag bij aan de strategische inbedding van het impact denken in de investeringen van Fair Capital Partners”.

Bestuur Stichting Fair Capital Impact Fund

EWOUD GOUDSWAARD

JAN SEBEL

Voorzitter

De organisatie

Fair Capital Partners vermogensbeheer is een volledige dochter van Fair Capital Partners en werkt samen met  depotbanken InsingerGilissen Bankiers N.V, Van Lanschot Kempen N.V. en ABNAMRO Bank N.V..

  • beschikt over een vergunning als beleggingsonderneming van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 14001417.
  • heeft de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • is statutair gevestigd te Muiden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32060125.
  • heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank en staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
  • is aangesloten bij het Dutch Securities Institute (DSI). Het DSI bewaakt en bevordert de integriteit en deskundigheid van financieel dienstverleners. Alexander Crommelin en Jan Willem Nieuwenhuys zijn als senior vermogensbeheerder geregistreerd bij het DSI.

Wij maken gebruik van de diensten van effectenbank InsingerGilissen Bankiers N.V.

Meer informatie over InsingerGilissen Bankiers N.V.

Wij maken gebruik van de diensten van effectenbank ABNAMRO Bank N.V.

Meer informatie over ABNAMRO Bank N.V.

Wij maken gebruik van de diensten van depotbank Van Lanschot Kempen N.V. 

Hier vindt u meer informatie. 

Sinds september 2018 is ASN Vermogensbeheer onafhankelijk van ASN Bank en gaat verder onder de naam Fair Capital Partners vermogensbeheer. Onder deze naam blijven wij de vermogensbeheerder van ASN Bank en hanteren we het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank.

Contact opnemen met Fair Capital Partners vermogensbeheer

Onze geschiedenis

Fair Capital Partners vermogensbeheer 2018 – Muiden

Sinds september 2018 is ASN Vermogensbeheer overgenomen door het huidige management en Quadia S.A.(www.quadia.ch) en gaat het zelfstandig verder als Fair Capital Partners vermogensbeheer. Inmiddels is Quadia S.A. geen aandeelhouder meer. Fair Capital Partners vermogensbeheer blijft samenwerken met  ASN Bank als partner met hetzelfde duurzaamheidsbeleid als uitgangspunt voor de beleggingen.

ASN Vermogensbeheer 2010 – Den Haag

ASN Bank neemt een meerderheidsbelang in Nieuwenhuys Brink Crommelin Duurzaam Vermogensbeheer BV (NBC). De naam van de vennootschap in 2011 verandert in ASN Vermogensbeheer en de duurzame beleggingscriteria van ASN Bank op het gebied van mensenrechten, klimaat, biodiversiteit en bestuur worden gehanteerd.

Nieuwenhuys Brink Crommelin Duurzaam Vermogensbeheer (NBC) 1990 – Weesp

NBC is de eerste vermogensbeheerder van Nederland die zich volledig richt op duurzaam beleggen. Jan Willem Nieuwenhuys; ‘Ik had het vak van vermogensbeheerder op een traditionele wijze geleerd en wilde daar niet op die manier mee verder. Geld levert een belangrijke bijdrage aan het veranderen van gedrag. Door de kennis van beleggen samen te voegen met duurzame uitgangspunten ontstond een combinatie van financieel rendement en idealen’.

Duurzame
ontwikkeling

We volgen de definitie de Verenigde Naties: ‘Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.’ Dat doen we in woord en in daad met uitgebreid duurzaamheidsbeleid van ASN Bank.

Wij beheren uw geld met respect voor mens, dier en natuur. En met oog voor de toekomst. Want we willen vandaag en ook morgen het verschil maken.

Heeft u vragen of wilt u ons persoonlijk spreken? Neemt u dan telefonisch contact met ons op via 0294-745300. Of stuur een e-mail naar vermogensbeheer@faircapitalpartners.nl. We helpen u graag.

Contact met
Fair Capital Partners vermogensbeheer