De klantenraad: inspiratiebron en klankbord

Fair Capital Partners bestaat dankzij haar klanten. Zij maken het mogelijk de missie uit te voeren. Ze inspireren ons en houden ons scherp. We willen de prioriteiten van onze klanten graag kennen om onze dienstverlening daar zo goed mogelijk op te kunnen afstemmen. Ook vinden we het belangrijk dat onze klanten betrokken zijn bij onze bedrijfsvoering. Daarom riepen we in 2019 de klantenraad in het leven.

De ‘klantenraad’ bestaat in principe uit zes betrokken klanten, die twee keer per jaar bij elkaar komen. De klantenraad fungeert als klankbord voor de mensen van Fair Capital Partners. We bespreken het beleggingsbeleid, de helderheid van de rapportages en de algemene dienstverlening. Ook denkt de klantenraad mee over de koers van Fair Capital Partners. En over de manier waarop het vermogen dat Fair Capital Partners belegt, kan bijdragen aan het algemeen maatschappelijk belang.

Tijdens de vergaderingen van de klantenraad komen uiteenlopende thema’s aan bod en denkt de klantenraad mee op verschillende niveaus van besluitvorming, zoals de rol van Fair Capital Partners als aanjager van verandering in de financiële sector. Daarnaast praat de klantenraad over strategische keuzes, zoals het duurzaamheidsbeleid, en over ethische vraagstukken, maar de klantenraad hecht ook waarde aan praktische zaken.

De klantenraad is er voor alle klanten. Heeft u een vraag, suggestie of opmerking? Dan nodigt de klantenraad u uit te mailen naar klantenraad@faircapitalpartners.nl.