eerste kwartaal 2023
Nieuws |
19-05-2023

Een terugblik op het eerste kwartaal van 2023

De duurzame uitdagingen die momenteel voor ons liggen zijn zo mogelijk nog urgenter dan in 2022. In ons land gaat dit vooral om de discussie over de stikstofproblematiek en de politieke implicaties daarvan na de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dit is een van de grote problemen in Nederland die snel moeten worden opgelost. Daarvoor is creatieve politieke samenwerking noodzakelijk. De Europese Unie zet Nederland onder grote druk om de stikstofproblematiek en andere milieukwesties met voortvarendheid aan te pakken.

De Europese wetgever zelf is druk bezig met aanscherping van de regels die toezien op de duurzaamheid van ondernemingen. Veel ondernemingen zijn onvoldoende transparant. Steeds vaker valt de term greenwashing, die inhoudt dat bedrijven en organisaties zich groener of meer maatschappelijk verantwoord voordoen dan ze zijn. Voor financiële instellingen is er al zulke wetgeving, namelijk de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Wij juichen deze strikte regels toe. In de loop van 2023 geven wij u graag inzicht in deze duurzame regels en in de impact die zij nu en in de toekomst op belegginge hebben.

Elk kwartaal blikken wij terug op de macro-economische en duurzame ontwikkelingen. Wilt u deze lezen? Download dan hier onze rapportage.

Geschreven door:

Asceline Groot

Communicatie

Asceline Groot is ondernemer bij hetkanWEL, schrijfster van ‘Het Nieuwe Groen’ en gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In haar columns schrijft zij over (start-up) sociale ondernemingen en trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.