Voor investeerders

Hoe mooi is het voor investeerders om met je vermogen echt bij te dragen aan de wereld van morgen.  Door jonge bedrijven met een knalgroene missie het groeikapitaal te geven waarmee ze nog meer impact kunnen maken. Met het Fair Capital Impact Fonds kan dat. Met ons fonds hebben we twee doelen: investeren in bedrijven die aantoonbaar bijdragen aan een duurzame en sociale wereld én het realiseren van een financieel rendement voor onze deelnemers.

Werken binnen de natuurlijke grenzen van de aarde

Wij streven naar het leven op een aarde, die met respect wordt behandeld. Een wereld waarin we de natuurlijke grenzen niet overschrijden, maar juist proberen de aarde te verrijken. Door zuinig met grondstoffen om te gaan en niet meer af te danken dan echt nodig. Maar ook een wereld waarin mensen eerlijk met elkaar omgaan en iedereen kansen krijgt om volwaardig mee te doen.

Veel jonge ondernemers zien kansen in die duurzame wereld en starten inspirerende bedrijven die daaraan bijdragen. Groeikapitaal voor de ontwikkeling en groei van hun bedrijven is maar moeilijk beschikbaar. En dat terwijl er veel mensen vermogen hebben waarmee ze juist graag die rol willen spelen, maar zelf deze inspirerende bedrijven niet kunnen vinden. Daarom zijn we voor deze groep investeerders het Fair Capital Impact Fund gestart.

"Vermogen laten werken voor een betere wereld"

seepje melvin en jasper

Verbinden van investeerders en ondernemers

Het Fair Capital Impact Fund is een investeringsfonds dat werkt als brug tussen vermogenden, die hun middelen ondernemend willen inzetten voor een betere wereld, en de jonge, duurzame ondernemers die laten zien dat het anders kan. Door vermogen op een inspirerende manier te gebruiken kunnen we samen een zo groot mogelijke maatschappelijke verandering bereiken en ondernemers financiële ruimte geven om hun duurzame bedrijven te ontwikkelen.

"Instappen in het fonds kan op ieder moment"

Samen investeren

Investeerders doen samen mee in het fonds. Instappen in het fonds kan op ieder moment. Vanaf dat moment gaat de investeerder mee in alle nieuwe investeringen, totdat het toegezegde bedrag volledig is geïnvesteerd.

Bij iedere verkoop van aandelen in een bedrijf delen alle betrokken investeerders –al naar gelang hun inleg– mee in de opbrengst. Zo wordt de toezegging van een investeerder geleidelijk geïnvesteerd en komen eventuele opbrengsten ook geleidelijk weer vrij. Totdat alle investeringen waarin een fondsdeelnemer meedoet zijn verkocht en de deelname stopt. 

3DTI

"Meteen duidelijk welke investeerders voor welk belang meedoen"

Opbrengsten volledig naar investeerders - geen bonussen

Iedere investering krijgt een eigen letter. Lekker overzichtelijk en meteen duidelijk welke investeerders voor welk belang meedoen in welke investering. Dit is belangrijk wanneer we de investering verkopen en de opbrengst onder de betrokken investeerders verdelen.

Als team doen we ons werk vanuit passie om onze kennis en kunde positief in te zetten voor een andere wereld Maar vooral ook omdat we ons geen leuker werk kunnen voorstellen. Bonussen hebben we niet nodig om ons te motiveren. We vragen daarom een vergoeding voor het werk dat we doen, maar delen niet mee in de opbrengst bij verkoop van een investering. Die opbrengst gaat gewoon naar de betrokken investeerders in het fonds.

Structuur van het fonds

Fair Capital Impact Fund is een Commanditaire Vennootschap. In het fonds doen deelnemers mee. Zij brengen vermogen in, dat gezamenlijk wordt belegd. De beheerder van het fonds bepaalt waarin het vermogen wordt geïnvesteerd. Het juridisch eigendom van het vermogen, en dus ook de aandelenbelangen in de bedrijven, is in handen van Stichting Fair Capital Impact Fund. Het bestuur van de stichting is onafhankelijk en handelt in het belang van de deelnemers in het fonds. De deelnemers blijven economisch eigenaar van het vermogen dat zij inbrengen, ook als dat in bedrijven is geïnvesteerd.


De beheerder, Fair Capital Partners Impact Investing B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder het ‘light’ regime en daarmee een uitgezonderde beheerder. De directie wordt gevoerd door Jasper Snoek en Daan Laméris.


Op een ‘light’ beheerder (en de door hem beheerde fondsen) wordt geen toezicht uitgeoefend op grond van het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht. Dit brengt bijvoorbeeld mee dat ‘light’ beheerders niet onderworpen zijn aan uit de Wft voortvloeiende aan beheerders gestelde eisen inzake bijvoorbeeld de geschiktheid en betrouwbaarheid van de beleidsbepalers, informatievoorziening aan beleggers, beheerste en integere bedrijfsvoering, beheerste beloningen, adequaat risico- en liquiditeitsbeheer, delegatie, het aanhouden van voldoende eigen vermogen en de bewaarder. De beheerder en het fonds staan wel onder toezicht m.b.t. de Wwft/Sw, de SFDR en PRIIPs regelgeving.

Nog veel meer informatie

Natuurlijk hebben we heel precies opgeschreven hoe het fonds werkt, welke voorwaarden er zijn, welke rechten u heeft als investeerder, welke kansen u heeft en welke risico’s u loopt door mee te doen in het fonds. Dat staat in het Informatie Memorandum en de Fondsvoorwaarden. Ook hebben we een kort document gemaakt waarmee ons fonds snel vergeleken kan worden met andere fondsen, het Essentiele Informatie Document of EID. Die documenten delen we bij interesse in het fonds. We vinden het namelijk belangrijk dat potentiele investeerders goed begrijpen wat het betekent om mee te doen in een investeringsfonds als het Fair Capital Impact fonds. En we willen zeker weten dat potentiele deelnemers het aanzienlijke risico en de lange looptijd aankunnen.

Meer weten over het Fair Capital Impact Fund?