tweede kwartaal 2023 rapportage
Nieuws |
22-07-2023

Een terugblik op het tweede kwartaal van 2023

Zoals wij al aankondigden in de rapportage over het tweede kwartaal zullen wij in deze rapportage aandacht besteden aan de SFDR. Deze Europese regelgeving is erop gericht om financiële instellingen transparant te laten zijn over hun duurzame bedoelingen.

Klik hier voor de rapportage
De SFDR deelt beleggingsproducten in verschillende categorieën in. Artikel 6 producten richten zich niet expliciet op duurzaamheid, artikel 8 producten promoten duurzaamheidskenmerken, artikel 9 producten zijn gericht op het behalen van duurzaamheidsdoelen. Deze laatste producten worden ook wel “donkergroen” genoemd. Fair Capital Partners heeft haar duurzaamheidsdoelen zoveel mogelijk als artikel 9 omschreven. Zo stimuleren wij de duurzame vooruitgang.

In deze rapportage vindt u meer informatie over de diverse duurzaamheidsscores, in lijn met de Europese regelgeving. We vertellen over de positieve bijdrage aan de milieu- en sociale doelstelling van onze aandelenportefeuille, maar ook hoe we omgaan

met de negatieve bijdrage. Dit vindt u ook terug op onze website.

Elk kwartaal blikken wij terug op de macro-economische en duurzame ontwikkelingen. Wilt u deze lezen? Download dan hier onze rapportage.