greenwashing
Nieuws |
26-06-2023

Duurzaam beleggen of greenwashing: zo ziet u het verschil

Fair Capital Partners selecteert duurzame beleggingen voor de portefeuille van haar klanten. Zo krijgt vermogen een positieve impact op de wereld, door te investeren in verandering die goed is voor mens, dier en natuur. Maar wanneer zijn beleggingen duurzaam? En wanneer is er sprake van greenwashing?

Duurzaamheid is de afgelopen jaren een belangrijk punt geworden waarop bedrijven en organisaties worden beoordeeld. Niet alleen door beleggers, maar ook door het publiek en toezichthouders. Ga naar de website van een willekeurig groot bedrijf en u vindt wel een pagina waar de duurzame doelen van het bedrijf zijn omschreven.

 

Greenwashing

Maar hoe ver gaat die duurzaamheid? Stel dat een bedrijf zich laat voorstaan op een duurzaam kantoor en donaties aan goede doelen, maar tegelijkertijd volop fossiele brandstoffen gebruikt in zijn bedrijfsprocessen. Hoe duurzaam is het dan? Er is sprake van greenwashing als de duurzame activiteiten in de praktijk maar een klein of bijkomstig onderdeel zijn van wat een bedrijf doet. Terwijl andere, grotere activiteiten van het bedrijf juist nadelig zijn voor mens en natuur. Kortom, het bedrijf doet zich duurzamer voor dan het is.
Ook banken, vermogensbeheerders en fondsmanagers doen aan greenwashing. Zij zeggen dat zij duurzaam beleggen, maar de praktijk laat anders zien. Hoe herkent u deze greenwashing?

 

Duurzame indexfondsen

Er zijn passieve beleggingsfondsen (ook indexfondsen of trackers genoemd) met een duurzaamheidsdoelstelling. Zij volgen meestal een bestaande, brede beursindex. Dat betekent dat de fondsmanagers niet actief zoeken naar beleggingen die een aantoonbare positieve impact hebben. Het is daardoor onduidelijk hoe duurzaam de beleggingen van zo’n fonds zijn.

 

ESG-criteria

De Verenigde Naties hebben ESG-criteria opgesteld om te bepalen of een bedrijf duurzaam is (ESG staat voor environmental, social en governance, ofwel milieu, mensenrechten en bestuur). Sommige beleggingsfondsen beleggen volgens deze ESG-criteria. De ESG-score geeft echter niet aan hoe duurzaam een bedrijf is. De score brengt in kaart hoe groot het risico is dat een bedrijf negatief geraakt wordt door milieurampen, sociale onrust of schandalen. Maar dat zegt weinig over de positieve impact van een bedrijf op duurzaamheid.

 

greenwashingAndere labels

Beleggingen krijgen ook vaak labels opgeplakt als ‘groen’, ‘best in class’, ‘impactbelegging’. Wij gebruiken dergelijke termen zelf ook. Maar wat verstaat de financiële instelling er precies onder? Als dat onduidelijk is, hebben deze labels weinig waarde. Ze zijn alleen geloofwaardig als er een goed duurzaamheidsbeleid aan ten grondslag ligt.

Afgaan op SFDR

De Europese Unie wil sinds een paar jaar beleggingsgeld een rol laten spelen in maatschappelijke verandering. Daarom heeft zij de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SDFR) ingevoerd. Deze wet verplicht financiële partijen transparanter te zijn over hoe duurzaam hun producten zijn. Beleggingsfondsen kunnen volgens de SFDR drie niveaus hebben:
• Artikel 6: ze hebben geen ambitie op gebied van duurzaamheid
• Artikel 8: ze hebben duurzame kenmerken, maar duurzaamheid is niet expliciet hun doel
• Artikel 9: ze hebben een concreet duurzaam doel als kern van het product
Financiële instellingen kunnen zelf kiezen tot welke groep hun beleggingsfonds hoort. Ze moeten dat wel aantonen, maar de controle daarop is beperkt. In 2022 verscheen The Great Green Investment Investigation Investigation, een onderzoek dat werd opgezet door Investico en Follow the Money in samenwerking met negen Europese media. Daaruit kwam naar voren dat bijna de helft van de Europese artikel 9-beleggingsfondsen belegt in de fossiele industrie of de luchtvaartsector.

 

Eigen duurzaamheidsbeleid

Welke financiële instellingen beleggen dan wel duurzaam? Dat zijn banken, vermogensbeheerders en fondsmanagers die:
• uit overtuiging – en vaak al vele jaren – bezig zijn met duurzaam beleggen;
• daarvoor eigen criteria hebben opgesteld op basis waarvan zij een kritisch oordeel vellen over de activiteiten van de bedrijven, organisaties en overheden waarin zij beleggen;
• hun criteria openbaar maken, zodat u als belegger het duurzaamheidsbeleid kunt checken.
Fair Capital Partners belegt al dertig jaar op basis van duurzame principes. Wij beleggen voor u alleen in overheden en ondernemingen die zijn geselecteerd op basis van onze duurzaamheidscriteria. Daarbij maken we gebruik van het duurzaamheidsbeleid en -onderzoek van ASN Bank. De duurzaamheidsspecialisten van ASN Bank hebben dit duurzaamheidsbeleid opgesteld. Het beleid wordt continu uitgebreid en geactualiseerd.

 

Eigen onderzoek en oordeel

De duurzaamheidsspecialisten van ASN Bank leggen bedrijven en overheden regelmatig langs hun duurzaamheidsmeetlat. Zij beoordelen hun houding en gedrag tegenover mensenrechten, klimaat, biodiversiteit en bestuur. Op basis van dit onderzoek keuren zij bedrijven en overheden goed- of af. Fair Capital Partners baseert zijn beleggingskeuzes op de uitkomsten van dit onderzoek. Hier leest u meer over de manier waarop wij rekening houden met duurzaamheidsfactoren.