Onze werkwijze

Bij ons heeft u rechtstreeks contact met een deskundige die u graag helpt om uw vermogensdoelen te realiseren. Lees hier meer over onze werkwijze.

1. Wensen en mogelijkheden
inventariseren

 • In een persoonlijk gesprek inventariseren we de volgende onderwerpen:

 • Betekenis: Wat kan beleggen voor u betekenen? Denk aan vrijheid, verandering, uw pensioen of voor uw kinderen?

 • Duurzaamheidsprofiel: Welke mate van duurzaamheid streeft u na? Welk duurzaamheidsprofiel past bij u?

 • Beleggingsdoel: Wat wilt u bereiken met uw vermogen (beleggingsdoel) en binnen welke termijn (beleggingshorizon)?

 • Kennis en ervaring: Hoe bekend bent u met de risico’s van beleggen?

 • Risicobereidheid: Welk financieel risico kunt u en wilt u lopen met beleggen?

Gaat u met een vermogensbeheerder praten? Bereid u goed voor en stel de juiste vragen. Zo krijgt u een goed beeld van de diensten van de vermogensbeheerder. Met de volgende Q&A’s kunt u zich goed voorbereiden:

Informatieblad Beleggingsbeleid Nederlandse Vereniging van Banken (pdf)

Beleggingsbeleid Fair Capital Partners vermogensbeheer Vragen en antwoorden (pdf)

 • Een goede voorbereiding geeft u en Fair Capital Partners vermogensbeheer inzicht in uw wensen en verwachtingen. Zo kunt u samen beter bepalen welke risico’s het beste bij u passen.
 • Het is belangrijk dat u een goed beeld krijgt van het (duurzame) beleggingsbeleid van Fair Capital Partners vermogensbeheer. U kunt dan beter beoordelen of dit beleid bij u past. En u weet of Fair Capital Partners vermogensbeheer uw vermogen gaat beleggen op een manier die aansluit bij uw wensen.
 • U krijgt een helder inzicht in de beheervergoeding die u betaalt voor de diensten van Fair Capital Partners vermogensbeheer.

We bepalen uw risicoprofiel op basis van de inventarisatie. Dit risicoprofiel bepaalt de verdeling van uw beleggingen over de drie beleggingscategorieën (aandelen, obligaties en liquide middelen). Jaarlijks toetsen we of uw risicoprofiel nog voldoende past bij uw financiële situatie, beleggingsdoelen, beleggingshorizon en risicobereidheid.

2. Risicoprofiel opstellen

3. Beleggingsplan vaststellen

We sturen u een voorstel voor een beleggingsplan dat aansluit bij uw risico- en duurzaamheidsprofiel.. We nemen het beleggingsplan met u door. U heeft ruime gelegenheid om aan te geven of u zich erin kunt vinden. Vervolgens leggen we de afspraken met u vast.

Het beleggingsplan is een voorstel voor de invulling van uw portefeuille, met de verdeling van uw vermogen over aandelen, obligaties en liquiditeiten. Elke beleggingscategorie heeft daarin een bepaalde bandbreedte. Deze bandbreedtes vormen een belangrijk middel om de risico’s van het beleggen te beheersen. Hierin wordt ook beschreven hoe duurzaamheidsrisico’s in beleggingsproces worden meegenomen

 • Wij richten uw beleggingsportefeuille in op basis van het beleggingsplan. Uw vermogensbeheerder zorgt voor uw beleggingen en houdt deze voortdurend in het oog. Zowel om de spreiding en risico’s te bewaken, als om beleggingskansen te benutten. Fair Capital Partners Vermogensbeheer selecteert beleggingen op basis van de duurzame criteria. Door deze focus belegt u in:

 • aandelen van toekomstgerichte bedrijven. Bedrijven die een goed doordachte strategie hebben en daardoor beter zijn voorbereid op de toekomst. Ze handelen verantwoord en duurzaam en lopen voorop met duurzame innovaties. Ook voldoen ze aan regels op het gebied van milieu, mensenrechten en goed bestuur. Daardoor lopen ze minder risico op misstanden, zoals milieuschade, betrokkenheid bij wapens, slechte arbeidsomstandigheden en kinderarbeid. Dat verkleint het risico dat misstanden de koers negatief beïnvloeden.

 • staatsobligaties van landen met de beste prestaties op sociaal en milieugebied, en een goede terugbetaalcapaciteit.

4. Uitvoering van het beheer

5. Contact en rapportages

U ontvangt per kwartaal een schriftelijke rapportage over de resultaten van het beheer. Minstens eenmaal per jaar spreekt uw contactpersoon de inhoud en resultaten van uw beleggingsportefeuille met u door. Daarnaast toetsen we jaarlijks of uw risicoprofiel nog voldoende past bij uw wensen en uw risicobereidheid. Hierbij is het belangrijk dat u ons direct informeert als er in uw persoonlijke situatie (zoals een huwelijk of scheiding) iets wijzigt dat van invloed kan zijn op uw risicoprofiel.

Contact met
Fair Capital Partners vermogensbeheer

Heeft u vragen of wilt u ons persoonlijk spreken? Neemt u dan telefonisch contact met ons op via 0294-745300. Of stuur een e-mail naar vermogensbeheer@faircapitalpartners.nl. We helpen u graag.