Contact

Heeft u een vraag of opmerking voor Fair Capital Partners? Of wilt u ons graag spreken? We staan u graag te woord.

Contactformulier

Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Graag horen wij het als u een klacht heeft. We doen er dan alles aan om uw klacht zo goed mogelijk op te lossen.
  • Wilt u een klacht indienen, neemt u dan contact op met Fair Capital Partners vermogensbeheer.

  • Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Stuur een brief naar de directie van Fair Capital Partners vermogensbeheer.

Klacht indienen bij
Fair Capital Partners

Is de klacht
hierna nog niet
opgelost?

Heeft de directie van Fair Capital Partners vermogensbeheer uw klacht niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u als particulier terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dat kan tot uiterlijk drie maanden nadat de directie van Fair Capital Partners vermogensbeheer haar definitieve standpunt bekend heeft gemaakt.

Bij Kifid kunnen consumenten terecht als zij een klacht hebben over financiële dienstverlening. Kifid behandelt de klacht op een onafhankelijke, onpartijdige wijze. Kijk voor meer informatie op de website van het Kifid of neem contact op via:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257 | 2509 AG Den Haag
Telefoon: 070 – 3338 999

U kunt uw klacht ook direct voorleggen aan de daartoe bevoegde burgerlijke rechter. Dat geldt voor particuliere en zakelijke klanten.