Deglobalisering en de chipindustrie

chip industrie

Deglobalisering en de chipindustrie In de duurzaamheidsdiscussie staat op dit moment het deglobalisering centraal: het terughalen van productie naar de eigen omgeving. Deglobalisering gaat immers gepaard met minder vervuilend transport, meer controle over de keten en een eerlijker prijs. Tegenstrevers menen echter dat wij (producenten en consumenten) altijd zullen blijven kiezen voor de goedkoopste productie, […]

Deze vlieger wekt energie op voor 150 gezinnen

energie vlieger

Deze vlieger wekt energie op voor 150 gezinnen Niemand kijkt meer op van windmolens op het land en op zee, maar dit is niet de enige manier om energie op te wekken. Ook vliegers en kites wekken stroom op. En meer dan verwacht. Met alle uitdagingen waar we voor staan, hebben we alle hernieuwbare energiebronnen […]