Piet Sprengers (ASN Bank): ‘De twee gezichten van de fossiele-energiesector’

duurzame energie

Hoe bewerkstelligen we de transitie van fossiele naar duurzame energie? Sommigen zeggen: via engagement van de financiële sector met de fossiele sector. Dat levert fraaie publieke statements op. Maar het leidt niet tot transitie. Integendeel: engagement houdt de status quo in stand, terwijl er urgent grote, ingrijpende veranderingen nodig zijn. Desinvesteren uit fossiele energie en investeren in duurzame energie is de enige oplossing.

Inzet voor een duurzame rol van de financiële sector

Het schiet nog niet op. Recente klimaatstudies en de klimaatconferentie van 2019 in Madrid laten allemaal hetzelfde zien: we gaan de verkeerde kant op. De hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer is niet alleen toegenomen, maar harder gegroeid dan ooit. Zelfs de coronacrisis blijkt hierin geen verandering te kunnen brengen. Het lijkt wel alsof de klimaatcrisis in een parallel universum met enorme bedrijvigheid wordt aangepakt, terwijl in de feitelijke wereld de broeikasgasemissies verder toenemen. We zijn zelfs nog niet begonnen ze terug te dringen. Met de huidige beloftes van landen zitten we strak op koers voor ruim 3 graden mondiale opwarming. Eigenlijk is 4 graden een betere inschatting, want realiteit en beloftes lopen uiteen, zoals de Urgenda-zaak in Nederland laat zien.

Een radicale aanpak is nodig. Maar wie dat hardop zegt hoort alleen de haalbaarheidsargumenten, de ‘we doen al veel’-redenen en de ‘heb geduld’-geruststellingen. Het schiet dus niet op. Daar kunnen we echter snel verandering in brengen. Het is tijd om ons beeld 180 graden te draaien. Radicale klimaatoplossingen worden het nieuwe normaal.

Sleutelpositie dankzij ons geld

In 1995 stond ik aan de wieg van de VBDO, de Nederlandse Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Sindsdien werk ik aan de rol die de financiële sector kan spelen om een duurzame samenleving te creëren die minder afhankelijk is van fossiele energie. Volgens mij heeft de financiële sector een sleutelpositie doordat zij beslist wat er gefinancierd wordt met ons spaar-, beleggings- en pensioengeld. De VBDO mobiliseerde beleggers om op de aandeelhoudersvergaderingen hun stem te laten horen over duurzaamheid. Dat heeft successen opgeleverd, vooral als het gaat om transparantie. Ook bij de fossiele sector. Maar tot nu toe is het daarbij gebleven. Veel woorden en beloftes, maar in de echte wereld zijn fossiele bedrijven geen steek veranderd. Ze zijn alleen maar meer kolen, olie en gas gaan produceren.

Lees hier het hele Duurzame Denkbeeld van Piet Sprengers (ASN Bank).