Een terugblik op het eerste kwartaal van 2023

eerste kwartaal 2023

Een terugblik op het eerste kwartaal van 2023 De duurzame uitdagingen die momenteel voor ons liggen zijn zo mogelijk nog urgenter dan in 2022. In ons land gaat dit vooral om de discussie over de stikstofproblematiek en de politieke implicaties daarvan na de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dit is een van de grote problemen […]