Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Lees hier meer over de risico’s van beleggen en over wat wij doen om de risico’s te beperken.

Bij beleggen draait het om rendement en risico. Hoe hoger het verwachte rendement van een belegging is, hoe groter het risico van de belegging. Onvoorziene situaties, zoals economische crises en terroristische aanslagen, kunnen het rendement sterk beïnvloeden. In een extreem slecht scenario kunt u zelfs uw volledige inleg verliezen.

Risico’s beperken

  • Fair Capital Partners vermogensbeheer vermindert de risico’s van beleggen door:

  • nieuws over ondernemingen, landen en sectoren te analyseren en de uitkomsten te verwerken in het beleggingsbeleid;

  • de inhoud van de beleggingsportefeuille aan te passen aan verwachte economische ontwikkelingen.

  • beleggingen zorgvuldig te spreiden;

Een beleggingsportefeuille kan bestaat uit verschillende categorieën: aandelen, beleggingen en liquiditeiten. Het risico verschilt per beleggingscategorie

Risico’s per beleggingscategorie

De belangrijkste risico’s van beleggen

Marktrisico

Als de beurskoersen dalen, neemt waarde van uw beleggingen af en omgekeerd. Dit risico wordt voornamelijk beïnvloed door de algemene economische situatie, zoals groei of achteruitgang van de economie.

Het risico op koersschommelingen. Waarin u ook belegt, u loopt altijd koersrisico. Dit risico kunt u deels verminderen door uw beleggingen goed te spreiden.

Koersrisico

Kredietrisico

Het risico dat het land of de instelling die een obligatie heeft uitgegeven, niet kan voldoen aan zijn of haar betalingsverplichting, of niet in staat is de hoofdsom van de lening af te lossen. Dit wordt ook debiteurenrisico genoemd.
Dit risico geldt vooral voor obligaties. Als de rente stijgt, dalen de obligatiekoersen en daarmee de waarde van de obligaties in uw portefeuille. Bij een rentestijging komen er namelijk obligaties op de markt met dezelfde looptijd als die van u, maar met een hogere rente. Daardoor daalt de vraag naar de obligaties in uw portefeuille. Vaak beïnvloedt een rentestijging ook de aandelenkoersen negatief.

Renterisico

Concentratierisico

Het risico dat een groot deel van de portefeuille is geconcentreerd in aandelen van enkele ondernemingen, sectoren of regio’s, of in obligaties van enkele landen. Koersdalingen en faillissementen hebben dan een veel grotere invloed op uw portefeuille dan wanneer u het vermogen meer gespreid belegt.
Dit risico loopt u als u belegt buiten de eurozone. De ontwikkeling van de valutakoersen waarin de beleggingen luiden, beïnvloedt de waarde van uw portefeuille. Dat kan positief of negatief uitpakken.

Valutarisico

Liquiditeitsrisico

Het risico dat u bepaalde belangen niet gemakkelijk kunt verkopen doordat er weinig kopers zijn. Dit risico is beperkt als u belegt in beursgenoteerde aandelen of staatsobligaties, die heel liquide zijn.
Het risico dat u verkochte beleggingen en inkomsten uit uw beleggingen niet opnieuw kunt beleggen tegen hetzelfde rendement als dat van de oorspronkelijke belegging.

Herbeleggingsrisico