Een terugblik op het eerste kwartaal van 2024

Hier vindt u de rapportage over het eerste kwartaal van 2024.

In de afgelopen tijd heeft de overheid veel nieuwe regels en wetten uitgevaardigd waarmee zij beoogt dat duurzame ontwikkeling een vast onderdeel blijft van de economische ontwikkeling van ons land. Dat deze regelgeving noodzakelijk is, blijkt eens te meer nu er een tegenbeweging is ontstaan die duurzame ontwikkelingen tracht terug te draaien. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Europa zijn er krachten aan het werk die trachten gevestigde niet-duurzame belangen te verdedigen. Reden te meer om voorop te blijven lopen met duurzame keuzes en te beleggen in bedrijven die positief bijdragen aan een betere wereld.

We zoeken daartoe beleggingen die positief bijdragen aan onze richtinggevende duurzaamheidspijlers – biodiversiteit, mensenrechten en klimaat. Een daarvan is het ASN Biodiversiteitsfonds. Dit is het eerste Nederlandse fonds dat primair tot doel heeft de biodiversiteit te herstellen en beschermen. We hebben dit fonds voor circa 2% in ons aandelenmodel opgenomen. We constateren dat steeds meer financiële instellingen zich gaan richten op bescherming van biodiversiteit. We verwachten dat de vraag naar beleggingsmogelijkheden in de bescherming van biodiversiteit hierdoor zal toenemen. Dat kan op de langere termijn positief zijn voor de koers van dit fonds. Door te beleggen in het ASN Biodiversiteitsfonds verhogen we bovendien de positieve impact van de portefeuille op biodiversiteit.

Wij kondigden in de rapportage over 2023 al aan dat wij onze aandelenbenchmark met ingang van 2024 enigszins hebben aangepast. We gebruiken de benchmark om de resultaten van onze beleggingen in aandelen op de langere termijn te vergelijken met de ontwikkelingen op de brede markt. Wij hebben niet als doel om de aandelenbenchmark strikt te volgen of te beleggen volgens de benchmark.

De nieuwe aandelenbenchmark bestaat uit 50% Eurotop 100-index, 25% MSCI World Index en 25% WilderHill New Energy Global Innovation Index (NEX). De NEX is in 2023 gedaald, maar in het eerste kwartaal van 2024 wat hersteld. Onze verwachting is dat de bedrijven in de NEX in de toekomst steeds meer in de belangstelling komen te staan.

In deze rapportage  komen wij hier op terug en lichten daarbij toe wat dit alles, in het vierde kwartaal, heeft betekend.

Klik hier voor de rapportage