Overzicht van de macro-economische ontwikkelingen: augustus 2022

Macro economische ontwikkelingen augustus 2022

Wat zijn de belangrijkste macro-economische ontwikkelingen van dit moment? Joos Grapperhaus zet deze voor u op een rij. 

Samengevat

 • Cijfers in VS en Eurozone wijzen op een verdere conjunctuurverzwakking.
 • Dit komt ook tot uiting in de PMI’s (Purchasing Managers Index) die op krimp duiden, zowel in industrie als diensten.
 • Door de inflatie daalt het reële arbeidsinkomen.
 • In zijn laatste toespraak waarschuwt de Amerikaanse president van de Centrale Bank voor verdere stijging rente om inflatie te voorkomen.
 • De euro is voor het eerst sinds 2002 minder waard dan de dollar.
 • De inflatiedruk in sommige sectoren wordt minder zowel wat betreft input- als afzetprijzen
 • De hogere hypotheekrente en hogere kosten levensonderhoud zorgen voor een verzwakking van de huizenmarkt, traditioneel altijd een belangrijke aanjager van de economie.
 • Ook de Chinese economie kampt met diverse problemen. Om die reden wordt de rente daar juist verlaagd. Vraag naar woningen neemt af en er zijn maatregelen genomen om problemen door hitte en droogte tegen te gaan.

Toelichting 

 • Het nieuws vanuit de Verenigde Staten (VS) heeft op de rest van de wereld nog steeds veel impact, meer dan ontwikkelingen vanuit Azië. Dat blijkt weer na de uitspraak van de FED voorzitter Powell op het symposium in Jackson Hole, als hij waarschuwt voor hogere rentes om de inflatie te bestrijden. Voor ieder was al duidelijk dat zijn woorden op een gevoelige weegschaal zouden komen te liggen. De economische situatie in de wereld heeft ook veel weg van een met monetair beleid in balans gehouden weegschaal.

 • Groeiverwachtingen worden in de VS naar beneden bijgesteld. Met een opgelopen hypotheekrente blijft de huizenmarkt zwak. Hoge inflatie begint zijn tol te eisen. Bedrijfsinvesteringen echter gaan gezien de omstandigheden redelijk, wat te maken kan hebben met het dichterbij halen van de productiecapaciteit (de-globalisatie).

 • De arbeidsmarkt in de VS geeft ook een gemengd beeld: veel sectoren huren arbeid in waardoor er een tekort lijkt, maar veel grote bedrijven ontslaan juist mensen (Microsoft, Wal-Mart).

 • Eenzelfde ontwikkeling is waar te nemen in Europa. De grote economieën als Duitsland en Italië laten teleurstellende indicatoren zien.  In ons eigen land was het laatste groeicijfer echter zodanig hoog dat we voorlopig nog niet van een recessie spreken, al ligt dat woord al geruime tijd bij ieder op het puntje van de tong.

 • In deze overdosis aan negatief nieuws hebben de kapitaalmarkten zich relatief goed gehouden in de afgelopen twee maanden. Dat werd met name door twee zaken veroorzaakt: een pauze in de sterk snel opgelopen rente en de over het algemeen toch wel meevallende bedrijfswinsten (Q2). De allerbelangrijkste vraag is nu of dit wel of niet een opleving in een neergaande markt is geweest  (een zgn. “bear markt rally”). Ook na die opleving hebben beleggers immers recent weer wat winst genomen, mede als gevolg van een nieuwe stijging van de rente en de verwachtingen daarover.

 • De autoriteiten streven naar een restrictief beleid om de inflatie onder controle te krijgen maar  moeten er ook goed op toezien dat inflatieverwachtingen niet een eigen leven gaan leiden!

 • Als we ervan uitgaan dat de globale inflatie haar piek heeft bereikt, grondstofprijzen dalen (op gas na), en er wereldwijd steeds minder problemen met de toelevering van grondstoffen zijn dan mag geconcludeerd worden dat de rente niet veel hoger hoeft dan de niveaus die reeds zijn aangekondigd door de autoriteiten. Dat pleit voor de aandelenmarkt.  Daarbij moeten we wel in ogenschouw nemen dat oorlogen en verdere de-globalisering in principe ‘inflatoir’ zijn.’ Een moeilijke afweging voor de monetaire autoriteiten.

Wilt u deze update en ander nieuws elke maand in uw inbox ontvangen? Schrijft u zich dan nu in voor de Fair Capital Partners Update.