Investeren in duurzame economie volgens Fair Capital Partners

“Er is geen andere optie”

Geplaatst in Het Financieele Dagblad

“Echt duurzaam beleggen gaat over welvaart
én welzijn”, aldus Ernestine Schimmelpenninck,
directeur vermogensbeheer bij Fair Capital
Partners. Sinds 1990 heeft Fair Capital
Partners als missie: duurzaam beleggen, zowel
beursgenoteerd als rechtstreeks in duurzame,
innovatieve ondernemingen (impact investing).
Jan Willem Nieuwenhuys, oprichter en directeur
van Fair Capital Partners: “We beleggen niet
voor de kortetermijnwinst maar voor de lange
termijn, met financiële én maatschappelijke
toegevoegde waarde.”

Kansen voor beleggers

“Voor ons is duurzaam beleggen de minimumstandaard”, vertelt Schimmelpenninck.
“Er is geen andere optie. Willen wij een leefbare
aarde doorgeven, dan moeten we in het heden
keuzes maken. Kiezen waarin we niet meer willen
investeren. En positieve keuzes maken voor
waarin we wél willen investeren om verandering
mogelijk te maken. Gelukkig kan dat steeds
meer. We hebben al ruim dertig jaar ervaring
in het vinden van de echte game changers.
Dat inspireert mij enorm.” Nieuwenhuys:
“Ondernemers die oplossingen bieden, nieuwe
wegen inslaan om de duurzame economie van
de toekomst te realiseren. Dat biedt kansen
voor beleggers en investeerders. Financieel en
maatschappelijk. Wij zetten deze kennis en
ervaring graag in voor onze klanten.”

Inclusieve economie

In de visie van Fair Capital Partners moet de
economie van de toekomst een andere, meer
inclusieve oriëntatie hebben dan de huidige
economie, die eenzijdig op fi nancieel rendement
is gericht. Schimmelpenninck: “We moeten
een balans vinden tussen individuele welvaart
en collectief welzijn. Biodiversiteit, klimaat en
mensenrechten zijn de basis van ons bestaan.
Daarop zijn onze duurzame selectiecriteria
gebaseerd.” Nieuwenhuys: “Het is ongeloofl ijk
onverantwoord als je als belegger, in het belang
van je klanten en de samenleving, níet structureel
aandacht besteedt aan duurzaamheid. Bedrijven
die duurzaamheid integreren in hun bedrijfsmodel
doen het beter omdat ze minder risico’s lopen.”


Realistische portefeuille

“Met ruim dertig jaar ervaring zijn wij in staat
realistische, transparante portefeuilles voor
onze klanten samen te stellen. Samen met
hen investeren wij in de economie van de
toekomst: een duurzame economie waarin
welvaart en welzijn hand in hand gaan”, besluit
Schimmelpenninck.