Vermogensbeheer
Stap voor stap dichter bij een eerlijke en mooie
wereld waar duurzaamheid een norm is
Impact Investing
met elke pas dichter bij een eerlijke en mooie
wereld waar duurzaamheid een norm is

Een belegger met een missie sinds 1990

Er is een urgente noodzaak om de economie wereldwijd fundamenteel te veranderen.
De onttrekking van grondstoffen put de aarde structureel uit. Tegelijkertijd veroorzaakt de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen klimaatverandering. Veel wereldbewoners kunnen niet meedoen aan de nodige transitie naar een meer duurzame economie. Of zij kunnen door de klimaatverandering niet meer in hun onderhoud voorzien en moeten migreren. Om deze situatie te verbeteren en erger te voorkomen is het cruciaal dat er zo snel mogelijk een duurzame, circulaire economie ontstaat.

Twee manieren om duurzaam te investeren:

De rol van beleggers

Geld speelt in onze samenleving een cruciale rol. Door vermogen te beleggen volgens duurzame uitgangspunten, stimuleren we het ontstaan van een duurzame, circulaire economie. Het Maatschappelijke draagvlak hiervoor neemt toe, ook bij bedrijven. Het bedrijfsleven dringt er bij de politiek op aan om kaders te scheppen voor een duurzame economie. Bij gebrek aan politieke slagkracht is het bedrijfsleven inmiddels zijn eigen verduurzaming gestart. Die biedt kansen voor duurzame beleggers.

Contact met Fair Capital Partners

Heeft u vragen of wilt u ons persoonlijk spreken?
Neemt u dan telefonisch contact met ons op via 0294-745300 of stuur een mail naar:
vermogensbeheer@faircapitalpartners.nl
of
impactinvesting@faircapitalpartners.nl
We helpen u graag!