Een terugblik op het derde kwartaal van 2023

rapportage Q3

Het najaar is weer begonnen en dat betekent dat we rapporteren over het derde kwartaal van 2023. Helaas is in dit najaar de politieke onrust niet uit de wereld verdwenen. Terwijl wij dit schrijven is de situatie in de Oekraïne alleen maar grimmiger geworden, ontbeert het Amerikaanse Congres iedere vorm van verantwoordelijk leiderschap en zijn er in het Midden Oosten de onderhuidse spanningen in alle hevigheid tot uitbarsting gekomen. Het leed dat de gewapende conflicten veroorzaken dringt diep in ons bewustzijn door.

Klik hier voor de rapportage 

Ook economisch laten de gevolgen van deze conflicten zich voelen en daar reageren de financiële markten dan weer op. Zo lopen bijvoorbeeld de prijzen voor fossiele energie op en dan volgen in dat kielzog de koersen van de aandelen van de grote oliemaatschappijen.

Dit jaar echter doet vooral de rente zich gelden als vijand van de koersen op de beurzen. Met het verhogen van de korte rente beogen de centrale banken vooral de inflatie te beteugelen. Deze rente, die door de centrale banken wordt bepaald, stijgt al sinds enige tijd en dat heeft invloed op de economische bedrijvigheid en daarmee ook op de waardering van aandelen. De lange rente volgt en dat kan, op korte termijn, slecht nieuws zijn voor de obligatiekoersen.

In deze rapportage  komen wij hier op terug en lichten daarbij toe wat dit alles, in het derde kwartaal, heeft betekend.