Duurzaam Denkbeeld: Duurzaamheid voor iedereen

duurzaam denkbeeld
Het terrein van duurzaamheid is één van de gebieden waar momenteel de meeste verandering plaatsvindt. Dagelijks verschijnen er ontelbaar veel publicaties omtrent nieuwe ontwikkelingen. En de bijbehorende duurzaamheidsvraagstukken zijn regelmatig het onderwerp van de dag. In Duurzaam Denkbeeld gaat ook Piet Sprengers met een kritische blik dieper in op deze duurzaamheidsvraagstukken. En specifiek gezien wat precies de rol van de financiële sector hierin is. Niet alleen een bron van inspiratie, maar ook een opening voor debat.

Piet Sprengers houdt zich al meer dan 15 jaar bezig met duurzaamheidskwesties bij de ASN Bank als dé duurzaamheidsaanjager. Zijn focus ligt op de positieve invloed van geld op duurzaamheid en hij heeft veel kennis opgedaan die hij graag wilt delen. Dat doet hij onder andere door het schrijven van essays, waar verschillende onderwerpen aan bod komen, zoals ecologie, fossiele brandstoffen en de coronacrisis. In de meest recente Duurzaam Denkbeeld -Duurzaamheid voor iedereen- bespreekt hij het probleem dat duurzaamheid niet voor iedereen toegankelijk is. 

Duurzaamheid ziet hij namelijk als de situatie waarin “iedereen de mogelijkheid heeft te voorzien in zijn of haar behoeften, nu en in de toekomst.” Dat is in Nederland voor een grote groep mensen helaas niet mogelijk. Hij schetst de huidige situatie in Nederland wat betreft duurzaamheidsarmoede. De keuzes die we nu maken vergelijkt hij met de keuzes die we kunnen maken om de situatie te verbeteren. Want, zoals Piet zegt: “Met alleen meer inkomen zijn we er nog niet als het gaat om ‘duurzaamheidsarmoede’. Om die te bestrijden is een samenleving nodig waarin iedereen, nu en in de toekomst, toegang heeft tot alle basisvoorzieningen zoals goede, betaalbare woningen, gezond voedsel, gezondheidszorg en gelijke kansen in het onderwijs.” 

Wilt u meer weten? Lees dan hier deze vijfde editie van Duurzaam Denkbeeld.