Waarom divestment wél werkt

divestment

De afgelopen weken waren een bewogen tijd. De BBB won de verkiezingen op een spectaculaire manier en dat zorgde voor veel vragen omtrent thema’s zoals het stikstofbeleid. Daarnaast kwam het nieuwe IPCC-rapport beschikbaar en de ambitie om de opwarming van de aarde te beperken lijkt steeds meer een utopie. Tegelijkertijd verscheen KLM voor de rechtbank om te voorkomen dat Schiphol moest krimpen. Maar de roep om duurzaamheid groeit, vooral onder de jongere generaties.

Stephan Langen, Hoofd Portfoliomanagement bij ASN Impact Investors, legt in zijn column uit waarom divestment een rationele keuze is in deze situatie. Divestment is “het afscheid nemen van bedrijven in de portefeuille, in dit geval vanwege de onacceptabele negatieve impact van bedrijfsactiviteiten op het klimaat.” De angst is vaak dat men totaal geen controle meer heeft over het beleid van het fossiele bedrijf als je je loskoppelt. Maar het European Corporate Governance Institute (ECGI) bespreekt in een paper dat dit zeker kan werken. Lees in de column van Stephan Langen in Financial Investigator waarom divestment fossiele bedrijven wel in beweging krijgt.