Biostroomversnelling voor De Clique dankzij impact investering

Utrecht, 8 december, – De Clique kondigt vandaag met trots aan dat het een half miljoen euro kan investeren in het realiseren van circulaire steden. Met de opgehaalde investering kan de social enterprise nog meer afval redden door haar grondstoffenservice voor bedrijven verder op te schalen. Met de realisatie van een eigen composteringsinstallatie en een oesterzwamkwekerij kunnen mooie lokale producten worden gemaakt van deze grondstoffen. De investering is gedaan op basis van Steward Ownership, waarbij winst geen doel is, maar een middel om positieve impact te maximaliseren.

De Clique is in 2019 opgericht in Utrecht door ervaren sociaal ondernemers Anja Cheriakova (BinBang) en Bas van Abel (Fairphone) om verspilling van waardevolle stedelijke grondstoffen tegen te gaan. Op dit moment belanden veel biostromen zoals koffiedik, snij- en voedselresten bij het restafval, waarna deze worden vernietigd in verbrandingsovens. Daardoor wordt de potentie van een groot gedeelte van de reststromen nauwelijks benut. Door deze stromen en de verpakkingsmaterialen aan de bron goed te scheiden kunnen ze gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten. 

De Clique heeft een grondstoffenservice ontwikkeld voor het scheiden en CO2 neutraal ophalen van biostromen die vrijkomen bij bedrijven, supermarkten en horeca. Ze is gestart in Utrecht en inmiddels zijn er meer dan 60 klanten waar de biostromen en verpakkingen worden opgehaald, waaronder Hoog Catharijne en Universiteit Utrecht. De Clique heeft naast haar eigen faciliteiten een netwerk van partners voor de verwerking en productie van producten zoals zeep, thee, bier, brood, oesterzwam producten, diervoeding en compost. Een deel van producten worden terug verkocht aan haar klanten, waarmee de kringloop wordt gesloten.

De Clique zal haar service uitrollen naar meerdere steden. Utrecht dient daarbij als blauwdruk voor de opschaling

Impact gedreven investeerders

Anja: “Met deze investering en het vertrouwen in onze business laten we zien dat we in deze tijd niet een ‘nice to have’ zijn, maar een ‘need to have’. We bieden met onze service een oplossing voor een essentieel probleem, wat niet alleen door duurzame koplopers wordt herkend”.

De investering door een groep impact investeerders is een belangrijke mijlpaal voor De Clique, omdat het groot vertrouwen in duurzame missie en haar business case laat zien. Daarbij zal De Clique ook voorloper zijn door het invoeren van het Steward Ownership model, waarbij de missie van de onderneming voorop staat en niet de aandeelhouderswaarde. Met het consortium van investeerders, waaronder Stichting ifund, Fair Capital Partners, Blue Parasol Investments en Pymwymic, heeft het de juiste partners gevonden.

Jasper Snoek van Fair Capital Partners: “De Clique laat op een zeer ondernemende manier zien dat we afval helemaal niet weg hoeven gooien maar gewoon opnieuw kunnen gebruiken. We investeren graag in die nieuwe, circulaire economie.” 

Francine Snoek van Stichting Ifund: “De Clique heeft laten zien wendbaar te zijn en de juiste focus aan te kunnen brengen, waardoor haar klantenbestand ondanks deze tijd is gegroeid.” 

Bas van Ecke van Pymwymic: “Naast dat we het belang zien van de missie van De Clique is het heel interessant om als investeerder in deze vroege fase nauw betrokken te zijn bij een van de eerste Nederlandse steward owned bedrijven.” 

Eerder ontving De Clique al financiële bijdragen van onder andere Stichting DOEN en ROM Regio Utrecht en heeft het de handen ineengeslagen met grondstoffen pionier Tekkoo, die ook achter sinaasappelschillen verwerker Peelpioneers zit.

De Clique

Over De Clique

De Clique haalt met haar grondstoffenservice gescheiden biostromen zoals koffiedik, snij – en voedselresten CO2-neutraal op bij bedrijven, supermarkten en horeca in stedelijke gebieden. Begeleiding bij scheiding resulteert in 70% waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten na drie maanden. Grondstoffen uit de stad vormen zo de basis voor nieuwe producten voor de stad. 

Productontwikkeling van onder andere brood, zeep en bier vindt plaats bij partners en op eigen locatie. Producten worden deels terug verkocht aan service-klanten van De Clique. Zo ontstaat een hyperlokale circulaire keten. 

De Clique is 2019 opgericht in Utrecht, waar het een blauwdruk ontwikkelt voor opschaling naar andere stedelijke gebieden zoals Amsterdam en Rotterdam. 

Voor meer informatie, zie www.declique.nl

Over Fair Capital Partners

Fair Capital Partners Impact Investing werkt aan een maatschappij waarin de aarde niet wordt uitgeput maar juist hersteld en iedereen meedoet. Met het Fair Capital Impact Fonds laten klanten hun vermogen werken voor impact met investeringen in jonge veelbelovende bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Deze bedrijven richten zich op het tegengaan van klimaatverandering, eerlijk voedsel en een circulaire economie.
Zie ook: faircapitalpartners.nl/impact-investing

Aanvullende bronnen

Steward ownership

Steward-ownership is een manier om eigendom van een bedrijf te organiseren. De kern van steward-ownership is dat een bedrijf ‘van zichzelf’ is en bestaat om haar missie te dienen.

De principes van steward-ownership:
Zelfbestuur: Stemrecht ligt bij mensen die betrokken zijn bij het bedrijf. Dit zeggenschap kan niet verkocht worden.

Winst dient de missie: Winst kan niet onttrokken worden en wordt geherinvesteerd in het bedrijf en/of gedoneerd in lijn met de missie van het bedrijf. Investeerders en oprichters worden eerlijk (tot een vooraf afgesproken maximum) gecompenseerd.

Meer over Steward Ownership: VPRO Tegenlicht artikel