Dit is... De Clique

De Clique zet zoveel mogelijk (organisch) afval uit de stedelijke omgeving in als grondstof voor nieuwe producten. Hiervoor biedt De Clique een grondstoffenservice. Grondstoffen (voorheen afval) worden gescheiden opgehaald bij klanten zoals grote bedrijven, restaurants en cateraars en zoveel mogelijk omgezet in nieuwe producten die weer teruggaan naar de klanten. Zo is de cirkel rond en blijven we grondstoffen gebruiken in plaats van ze af te danken. De Clique laat zien dat een circulaire economie mogelijk is.

Waardevolle, kortere en circulaire ketens

Organische reststromen uit de stad, zoals koffiedik, snijresten en andere voedselresten, worden normaal als afval vernietigd in verbrandingsovens. De waardevolle nutriënten die deze organische reststromen nog hebben worden niet benut. Door deze stromen bij de bron te scheiden, zijn ze te gebruiken als grondstof voor nieuwe voedselproducten. Zo ontstaan waardevolle, kortere en circulaire ketens.

"Een grondstof voor nieuwe voedselproducten"

Organisch afval uit de stad

Oprichters Bas van Abel, tevens oprichter van Fairphone en Anja Cheriakova, oprichter van BinBang, positioneerden De Clique als regisseur van afvalstromen.

Onder servicecontracten haalt het grondstoffen (voorheen afval) gescheiden op bij klanten zoals grote bedrijven, restaurants, supermarkten en cateraars in een stad. 

Nieuwe producten maken

Op de stedelijke hub wordt een zo groot mogelijk deel van dat afval tot nieuwe producten verwerkt, bijvoorbeeld oesterzwammen uit koffiedik, of doorgezet naar andere verwerkers, zoals PeelPioneers dat sinaasappelschillen opwerkt. Zo ontstaan bitterballen uit oesterzwammen en koekjes met sinaasappelsmaak die worden verkocht en terug geleverd aan de klanten.

De Clique pakt drie grote uitdagingen aan:

  1. Grondstoffentekort en uitputting van de aarde. De productie en het gebruik van grondstoffen is op dit moment lineair. Een grondstof wordt gewonnen of geoogst, een keer gebruikt en afgedankt als afval. Die continue winning op grote schaal van grondstoffen put de aarde uit. Met een circulair systeem voorkom je dat. Verwerking door (partners van) De Clique voorkomt afval en verbranding van grondstoffen. De Clique bepaalt per grondstof en product de vermeden CO2 uitstoot.
  2. Bedrijfsafval wordt verspild: per jaar creëren Nederlandse bedrijven 5,3 miljoen ton afval. 50% hiervan wordt verspild. Bovendien is 25% van het transport in steden afvallogistiek. Met elektrische voertuigen en fietsen voorkomt De Clique dat. Het bedrijf meet de vermeden CO2 uitstoot.
  3. Het bestaande afvalsysteem is niet (duurzaam) in staat afval als nieuwe grondstof te gebruiken. Om afval om te zetten in een nieuwe grondstof is kwaliteit en continue aanvoer van mono-stromen essentieel. Daarvoor moet stedelijk afval eerst gescheiden worden opgehaald. De Clique houdt het totaal aantal gescheiden en opgehaalde kilo’s bij die opnieuw worden ingezet in een circulair systeem. Ook door de omzet behaald met de verkoop van producten laat De Clique zien dat het circulair kan. En hoe meer hubs en producten, hoe groter de bijdrage.
De Clique

Bij de Clique wordt er van afval uit de voedselindustrie voedingsbodems gemaakt.

Meer weten over bedrijven die impact maken?